Autronic Tiedonkeruu

Autronic tiedonkeruu on osa monipuolista Autronic-moottorinohjausta. Se ei ole lisävaruste, ei maksa lisähintaa eikä vaadi erillistä ohjelmistoa. Se on aina osana säätöohjelmaa ja näin ollen aina käytettävissä. Kerätyt tiedot voi tallentaa PC:n ollessa kytkettynä PC:n muistiin tai muussa tilateessa ECU:n sisäiseen muistiin, josta se on myöhemmin luettavissa PC:lle.

Tiedonkeruu on käynnistettävissä manuaalisesti tai automaattisesti esim. kierrosluvun mukaan. Tiedonkeruulle voi kerätä vapaasti valiten moottorinohjauksen tulot, lähdöt ja jopa ecun sisäisten karttojen ja parametrien arvot.

Tiedonkeruuta lukiessa voi halutut mittaustiedot piirtää käyräksi ja/tai seurata lukuarvona. Lisäksi ohjelmisto osoittaa tiedonkeruuta lukiessa avoinna olevan kartan pisteen, jota tuolla ajanhetkellä on luettu. Näin säätäminen ja vian etsintä ovat todella helppoa. Etenkin kun esimerkiksi polttoainekartan korjaamisen on luotu matemaattinen työkalu, joka automaattisesti laskee kartalle uuden arvon mittaustuloksen perusteella.

Tiedonkeruu ahtopaineen säätöön

Autronicin ahtopainesäätö pulssittaa ahtopaineensäätöventtiiliä pyrkien tavoiteltuun ahtopaineeseen. Säätöön liittyvien parametrien löytäminen vaatii muutaman testivedon, joilla oikeat arvot löytyvät. Tässä käytetään nimenomaan tiedonkeruuta. Kursorin kohta käyrällä näkyy säätökartassa harmaana kehyksenä, jolloin arvojen kohdistaminen on vaivatonta (Klikkaa kuva auki).

Tiedonkeruu ja säädettävät nokat

BMW:n tupla VANOS-moottori on sangen mielenkiintoinen säädettävä. Etenkin, jos ei ole tarkkaa tietoa nokka-akseleiden asennosta. Autronicin tiedonkeruulla nekin ovat hallinnassa ja säädön toiminta havaittavissa. Kuvassa ensimmäisen dynovedon säätö on pakonokassa liian hidas ja toisessa vedossa liian nopea, koska säätö alkaa resonoida. Oikea säätö löytyi näiden väliltä. Kuvassa tumman vihreä ja punainen ovat tarvoitearvot ja vaaleammat sävyt mitatut arvot.